بازاریابی و تبلیغ

مشاوره، طراحی و اجرای کمپین های بازاریابی بر اساس استراتژی بیزنس و کسب و کار.

فروش

مشاوره و مدیریت سیستم فروش کسب و کار، در جهت بیشترین سودآوری.

برندینگ و مدیریت برند

ایجاد برند، مدیریت و توسعه برند موجود بیزنس.

استراتژی بیزنس

مشاوره، طراحی و تدوین استراتژی های اصلی و فرعی بیزنس ها و کسب و کارها بر اساس وضعیت کنونی و اهداف مورد نظر.

مدیریت تحول و توسعه

مشاوره، طراحی و اجرای برنامه های تحول و توسعه بیزنس، همراه با بررسی، امکان سنجی و تعیین بهترین مسیر رشد و تغییرات برای کسب و کار.

مدیریت بیزنس و کسب و کار

تحلیل ساختاری از وضعیت موجود بیزنس

مدیریت کارآفرینی و استارت آپ

مشاوره، طراحی و اجرای بسترهای مدیریتی و بیزنسی برای کارآفرین ها و شرکتهای استارت آپ، و هدایت آنها در کانال سودآوری کوتاه مدت و بلند مدت.

رهبری بیزنس

مشاوره و اجرای طرح های رهبری بیزنسی

مدیریت و توسعه منابع انسانی

مشاوره، طراحی و اجرای امور منابع انسانی در جهت تبدیل کارکنان به سرمایه های انسانی و بالا بردن بهره وری بیزنس

قدم به قدم

نحوه کار ما چگونه است؟

۱

طرح موضوع و ارزیابی

مشاوره اولیه، تحلیل و بررسی کسب و کار
۲

ادامه کار

انجام کارهای فنی بر اساس قرارداد یا نفر ساعت
3

نتیجه گیری

تحویل نتایج و اهداف تعیین شده برای بیزنس

درخواست تماس رایگان

_

خدمات 

خدمات بیشتر ...مدیریت و توسعه منابع انسانی

مدیریت و توسعه منابع انسانی

مشاوره، طراحی و اجرای امور منابع انسانی در جهت تبدیل کارکنان به سرمایه های انسانی و بالا بردن بهره وری بیزنس. یکی از مهمترین سرمایه های هر بیزنس و کسب و کاری، سرمایه های انسانی و نیروی متخصص آن است. شناسایی، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی با مهارت بالا، دانش محور، وفادار و متعهد از عوامل موفقیت بسیاری از شرکت های بزرگ و موفق در جهان است. هر چه در این حوزه انرژی گذاشته و هزینه کنید، نتایج فوق العاده آن را خواهید دید که اعم است از، پایین آمدن تلفات و ضررها، چابکی سازمان، منحصر بفرد بودن در بازار رقابتی، داشتن مزیتهای رقابتی غیر قابل تقلید توسط رقیبان و…

استراتژی بیزنس

استراتژی بیزنس

مشاوره، طراحی و تدوین استراتژی های اصلی و فرعی بیزنس ها و کسب و کارها بر اساس وضعیت کنونی و اهداف مورد نظر. توجه داشته باشید که برنامه ریزی، و از طرفی نوشتن جملاتی تحت عنوان چشم انداز و ماموریت در قالب تمپلیت و کلیشه، استراتژی نبوده و نتیجه ایی برای بیزنس نخواهد داشت. استراتژی بیزنس باید بر اساس درک درستی از مزیت های رقابتی کسب و کار، داشته های آن بستر صنعت بیزنس و محیط مربوط به آن طراحی شده و اهدافی عملگرایانه و منطبق بر شرایط را ارائه نماید. و گرنه به احتمال بسیار زیادی استراتژی، تبدیل به یک فکر فانتزی و دور از واقعیت خواهد شد که برای موفقیت بیزنس هیچ فایده ایی ندارد.

برندینگ و مدیریت برند

برندینگ و مدیریت برند

مشاوره، طراحی و تدوین استراتژِی های اصلی و فرعی بیزنس ها و کسب و کارها بر اساس وضعیت کنونی و اهداف مورد نظر. توجه داشته باشید که برنامه ریزی و از طرفی نوشتن جملاتی تحت عنوان چشم انداز و ماموریت در قالب یک تمپلیت و کلیشه، استراتژی نبوده و نتیجه ایی برای بیزنس نخواهد داشت. استراتژی بیزنس باید بر اساس درک درستی از مزیت های رقابتی کسب و کار،داشته های آن، بستر صنعت بیزنس و محیط مربوط به آن طراحی شده و اهدافی عملگرایانه و منطبق بر شرایط را ارائه نماید. و گرنه، به احتمال بسیار زیادی استراتژی، تبدیل به یک فانتزی و دور از واقعیت خواهد شد که برای موفقیت بیزنس هیچ فایده ایی ندارد.

رهبری بیزنس

رهبری بیزنس

مشاوره و اجرای طرح های رهبری بیزنسی، و کوچینگ رهبران کسب و کارها برای حصول بیشترین تاثیرگذاری در بیزنس و هدایت کسب و کارها. اکنون، کاملا مشخص شده است که رهبری فقط امری ذاتی و مشخصه ایی شخصی نیست، بلکه میتوان آن را پرورش داده و به یک مهارت تبدیل کرد. آیتمهای تاثیرگذار زیادی در رهبری وجود دارد که امروزه مدیران و افراد مختلف در تلاش هستند تا آنها را در خود بوجود آورده و پرورش دهند، تا به یک فرد تاثیرگذار در بیزنس خود تبدیل گردند.

فروش

فروش

مشاوره و مدیریت سیستم فروش کسب و کار، در جهت بیشترین سودآوری. فروش کارآمد، نیروی محرکه ی یک بیزنس موفق بوده و ضامن آن است. اگر بهترین محصولات و خدمات را در صنعت خود و حوزه تخصصی خودتان باشید، تا زمانی نتوانید آن را به درستی به فروش رسانده و ارزش افزوده آن را دریافت کنید، موفق نخواهید شد. فروش سالم، سیستماتیک و همراستا با برند و استراتژی بیزنس، کسب و کار را در مسیر موفقیت و رشد به پیش خواهد راند.

بازاریابی و تبلیغ

بازاریابی و تبلیغ

مشاوره، طراحی و اجرای کمپین های بازاریابی بر اساس استراتژی بیزنس و کسب و کار. فرقی نمی کند که کسب و کاری کوچک، متوسط یا بزرگ باشید، اگر در بازار حضور دارید، نیازمند بازاریابی هستید. امروزه مدیران بازاریابی بیزنسها در سطوح مختلف سازمان، از توسعه محصول گرفته تا تصمیم گیری های استراتژیک حضور دارند. داشتن دید بازاریابی درست از ابتدای پروسه های کسب و کار، موفقیت را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد. از طرفی باید توجه کرد که امروزه، روشهای تبلیغ و بازاریابی برای کسب و کارها از حالت سنتی وکلاسیک درآمده و گزینه های بسیاری برای استفاده موجود است.