پشتیبانی

info@amirkabiri.ir

شماره تماس

۰۹۳۶۰۳۸۲۰۱۹

آدرس

تبریز- کوی ولیعصر- خیابان شهریار- پلاک 5

C

تماس با شرکت مهام تدبیر مدیر

جناب آقای مسعود امیر کبیری