شرایط و ضوابط سایت
متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر وب سایت شرایط و ضوابط سایت، می‌باشد.

1- مالکیت معنوی
کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت شرایط و ضوابط سایتد، می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور سایت شرایط و ضوابط سایتد اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آن‌ها را ندارد.

2- شرایط استفاده از خدمات سایت
به محض پذیرش عضویت شما در سایت شرایط و ضوابط سایتد، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت کنید.